Oblastný futbalový zväz Spišská Nová Ves

Štruktúra SOFZ

Výkonný výbor SOFZ:

1. Jaroslav Švarc - predseda VV a R SOFZ

2.Tibor Theis - podpredseda

3. Peter Jendrál - člen

4. Radoslav Bobko - člen

5. Vladimír Maršálek - člen

Július Straka - sekretár SOFZ

Pri VV pracujú tieto komisie:

Mgr. Juraj Kotrády - predseda ŠTK
Radoslav Bobko - predseda KR
JUDr. Branislav Kročian - predseda DK
Vladimír Maršálek - predseda MRK
Miloš Jančár - predseda HK
 
 

Rada SOFZ:

 

Jaroslav Švarc - predseda Rady SOFZ
Ing. František Kapusta - člen
Ing. Marián Šefčík - člen
Ján Rumančík - člen
Pavol Fabian - člen
Cyril Šmelko - člen
Tibor Ondík- člen
Mgr. Henrieta Mihaliková - člen