Oblastný futbalový zväz Spišská Nová Ves

Úradná správa č.: 14 zo dňa 12. októbra 2011

Úradná správa SOFZ č. 14, 12.10.2011

 

Úradná správa SOFZ č. 14

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Rady SOFZ sa uskutoční dňa 11.11.2011 o 16. 30 hod. v priestoroch hotela Preveza.

Sekretariát SOFZ oznamuje R, DZ SFZ a RFZ v pôsobnosti SOFZ, že Pravidlá futbalu SFZ sú povinní zakúpiť si v termíne do 26.10.2011 na sekretariáte ObFZ (v čase zasadnutia odborných komisií, predseda KR SOFZ), cena za kus je 5€.

Úradná správa ŠTK č.14/2011:

1. ŠTK oznamuje, že mužstvo ŠK 1951 Sp. Nová Ves - Domaňovce po súhlase PFZ odohrá zostávajúce stretnutia súťažného ročníka 2011/2012 podľa rozpisu súťaže.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola 1. triedy dorastu Slovinky - Jamník z 4:1 na 0:3. Dôvod: neoprávnený štart hráča v zmysle čl. 113 SP.

DK SOFZ

Zastavenie činnosti nepodmienečne:

1 stretnutie: TKÁČ Denis (93 01 07)- FK Slovinky- podľa DP1 5/a

2 stretnutia: SUSLOV Alexander (80 10 28)- FK Olcnava- za 4. ŽK podľa DP 13/5a a ČK podľa DP1/5a (1+1 stretnutie)

4 stretnutia: HUDEC Jozef (74 07 11)- FK Slovinky podľa DP1 3/b

4 mesiace: SABOL Martin (93 07 06) - FK Rudňany podľa DP1/3/b od 09.10.2011 s prerušením trestu podľa čl. 10 ods. 10 DP za viacnásobné HNS voči R a AR, telesné napadnutie protihráča s použitím čl. 21 ods. 1 DP s prihliadnutím na čl. 23 písm. c) DP - na nesprávny postup R pri udeľovaní trestov DK neprihliadala.

Zákaz výkonu funkcie:

DK ukladá trest trénerovi FK Sp. Tomášovce- SCHNEIDER Jozef (18.9.1970) zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s majstrovským futbalovým stretnutím do konca súťažného ročníka 2011/2012, za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí 9. kola 2. triedy dospelých medzi FK V. Folkmár B- FK Sp. Tomášovce, podľa čl. 11 ods. 1 DP.

DK ukladá kapitánovi mužstva dorastu FK Slovinky - KAŠČÁK Norbert (94 05 07) trest zákazu výkonu funkcie kapitána družstva v trvaní 6 mesiacov za nerešpektovanie smerníc a nariadení ŠTK (neoprávnený štart hráča vo vyššej vekovej kategórii - viď ÚS ŠTK) podľa DP1/10 s poukazom na RS/B/12e.

DK ukladá vedúcemu mužstva dorastu FK Slovinky - BARAN Jozef (28.04.1989) trest zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvisloti s futbalovým stretnutím do konca súť. roč. 2011/2012 za nerešpektovanie smerníc a nariadení ŠTK (neoprávnený štart hráča vo vyššej vekovej kategórii - viď ÚS ŠTK) podľa DP1/10 s poukazom na RS/B/12e.

DK ukladá trénerovi mužstva dorastu FK Slovinky - VOJTEK Jaroslav (23.10.1990) trest zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súvisloti s futbalovým stretnutím do konca súť. roč. 2011/2012za nerešpektovanie smerníc a nariadení ŠTK (neoprávnený štart hráča vo vyššej vekovej kategórii - viď ÚS ŠTK) podľa DP1/10 s poukazom na RS/B/12e.

Finančné pokuty:

DK ukladá FK Sp. Tomášovce finančnú pokutu vo výške 19,92 € za vykázanie trénera z lavičky v stretnutí 9. kola 2. triedy dospelých medzi FK V. Folkmár B- FK Sp. Tomášovce, podľa RS/A/7d a súčastne finančnú pokutu vo výške 20.- € za nerešpektovanie čl. 11 ods.2 DP (okamžitý zákaz výkonu funkcie počas zápasu za vykázanie z lavičky- menovaný pôsobil ako tréner aj v stretnutí 10. kola 2. triedy dospelých medzi FK SP. Tomášovce- FK Baník Slovinky), podľa DP2/6a a RS/A/7e.

DK ukladá FK Slovinky finančnú pokutu vo výške 82,98 € za nešportové správanie sa diváka (urážlivé a vulgárne pokrikovanie na R pred kabínou R) FK Slovinky (p. P. Fajth) po stretnutí 10. kola 2. triedy dospelých medzi FK Sp. Tomášovce- FK Baník Slovinky, podľa DP2/ 1a a RS/A/7c.

Finančnú pokutu je potrebné uhradiť do 15 dní v zmysle ust. čl. 9 ods. 4 DP.

Poplatky:
3,32 € - FK Rudňany
4,98 € - FK Olcnava
6,64 € - FK Sp. Tomášovce
13,28 € - FK Slovinky

KR SOFZ

Zmeny v obsadeni R a DZ na 15 a 16.10.2011

1.trieda dospelí 11.kolo, 16.10.2011 o 14.00 hod.
Sp.Bystrany-Odorín o10,30Jančár ako R, Tkáčik ako DZ
SNV Domaňovce-Gelnica Pavlovský ako R
Maria Huta-Jamnik o 10,30 Pavlovský ako R
Markušovce-Hnilčik Šoltés za Regeca ako R
Olcnava- Chrasť Jasečko Rumančik Šuba Tornay

2. trieda dospelí 11.kolo, 16.10.2011 o 14.00 hod.
Vitkovce Klčov-Matejovce Klein za Mičudovu
Letanovce-Richnava Tkáčik ako DZ
Sp.Hrušov-Sp.Tomášovce Jančár za Petrušku
Slovinky-V.Folkmar B Tornay za Grečka

1. trieda dorast 11.kolo, 15.10.2011 o 14.30 hod.
Jamnik- V.Folkmar Jochman Thur za Labaš Kunzova
Letanovce-Slovinky Kunzova za Mičudovu
Harichovce-Hrabušice Džubák za Petrušku st.

1.A trieda žiaci 13.kolo 15.10.2011 o 12.30 hod.
Harichovce-Vitkovce Klčov Džubák za Petrušku st.
Letanovce - Rudňany Kunzova za Mičudovu
SNV Domaňovce-Jamnik Kačenga za Kunzova, Labaš D.

Obsadenie R a DZ na deň 22. a 23 . 10.2011

1.trieda dospelí 12.kolo, 23.10.2011 o 14.00 hod.

Bystrany - Chrasť VsFZ Tompoš Kunzo Š. VsFZ
Hnilčík - Olcnava Pecha Klein Šomšák Vall
Jamník - Markušovce Legát Palaščák Vaščura VsFZ
Iliašovce - Domaňovce Regec Dunka Kunzová Schlesinger
Odorín - Nálepkovo Jochman Čuj Novota VsFZ
Mníšek - Spartak Zmij O. Zmij P. Gbúrová Kapusta

1.A trieda žiaci 14. kolo, 22.10.2011 o 12.00 hod.

Vítkovce - Klčov - Iliašovce Kunzová Pecha
SNV „D" (žiačky) - Chrasť 23.10. o 15.00 Acksteinerová Havrila
Jamník - Olcnava 23.10. o 11.45 Šuba Mačak
Odorín - Domaňovce Mačak Acksteinerová
Teplička - Markušovce Tompoš Klein
Rudňany - Hrabušice 10.30 Novota Šomšák
Sp. Hrušov - Letanovce Jochman Čuj
Harichovce - SNV „C" (žiaci) Šuba Rusnák

KR na základe vzhliadnutého videozáznamu zo stretnutia 1. triedy dospelých Iliašovce - Odorín a správy DZ Grečka, PD menovanému na 3 stretnutia a zároveň ho predvoláva na zasadnutie KR dňa 19.10.2011 o 16:30 hod.
KR - PD na 2 stretnutia rozhodcovi Petruškovi za nedostatky v stretnutí 1. triedy dorastu Slovinky - Jamník (porušenie čl. 113 SP pri striedavom štarte hráča)
KR - PD rozhodcovi Martofovi do konca jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012 za nerešpektovanie smerníc SOFZ.
KR - PD rozhodcovi Labaš D. na 2 stretnutia vo funkcii R za nesprávny popis priestupku v zápise o stretnutí zo stretnutia 1. triedy dorastu Rudňany - Chrasť.
KR - oznamuje R a DZ, že zmeny v obsadení budú zverejnené na stránke SOFZ v piatok 14.10.2011.


Späť